«آنان برای چیزی آماده می شوند که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آن را “تمایل تهران برای تسلط بر منطقه و قطع نفوذ آمریکا” لقب داده است …»

روزنامه واشنگتن تایمز (WT) با انتشار یادداشتی به تجمع بزرگ شبه نظامیان شیعه برای بیرون راندن داعش از موصل اشاره کرده و نسبت به افزایش نفوذ و قدرت ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده است.

 ترجمه این یادداشت که به قلم “رُوان اسکاربورو” تنظیم و منتشر شده درپی می آید:

 ایران شبه نظامیان شیعه در عراق را به عنوان نیروی پیشقراول منطقه ای قرار داده که درصورت لزوم به دیگر مناطق مورد نیاز اعزام می شوند.

 این کشور هزاران شبه نظامی شیعه وفادار به خود را در اطراف موصل مستقر کرده است.

 تحلیلگران می گویند، استقرار این نیروها یک هدف استراتژیک را دنبال می کند که عبارت است از ایجاد ارتشی بادوام در عراق که می تواند به عنوان نیروی کمکی به سوریه، یمن و دیگر مناطق مورد مناقشه اعزام شود.

 گردان های حزب الله مورد حمایت ایران، سازمان بدر و دیگر گروه های شیعی، تحت چتر گروه های تایید شده توسط بغداد قرار می گیرند که نیروهای بسیج مردمی نام گرفته است.

 این گروه ها که اغلب از شیعیان تشکیل می شوند از ارتش رسمی عراق، پلیس این کشور و واحدهای ضدتروریستی، متمایز هستند اما با آن ها هماهنگ بوده و در یک راستا عمل می کنند.

 هدف نهایی تمامی این گروه ها یک چیز است: بیرون راندن گروه سنی افراطی موسوم به داعش از کشور عراق.

 اما گروه های مورد حمایت ایران که توسط مشاوران سپاه قدس که در عراق حضور دارند راهنمایی می شوند، اهداف منطقه ای را نیز دنبال می کنند.

 آنان برای چیزی آماده می شوند که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آن را “تمایل تهران برای تسلط بر منطقه و قطع نفوذ آمریکا” لقب داده است.

 واشنگتن تایمز در پایان ضمن بیان اینکه “آمریکا در سال ۲۰۰۹، حزب الله را به عنوان سازمانی تروریستی اعلام کرد” مدعی شد: این گروه، مسئول مرگ صدها نیروی ارتش آمریکا درخلال حمله به عراق می باشد.