شهرداری تبریز، در گام نهم لیگ برتر والیبال مقابل میهمانش تن به شکست داد.