“گوران توماشویچ” عکاس مشهور صرب موفق شد عنوان بهترین عکاس سال را به خود اختصاص دهد.
به گزارش فرادید، “گوران توماشویچ” عکاس خبری صرب که در سال ۲۰۱۲ توانسته بود به خاطر پوشش حوادث سوریه جایزه وردپرس فوتو را به دست آورد امسال نیز موفق شد عنوان بهترین عکاس سال جهان را تصاحب کند. این عنوان پس از نظرخواهی موسسه “آی.بی تایمز” انگلیس از مخاطبانش به او تعلق گرفت. توماشویچ که به عنوان عکاس رویترز فعالیت می کند امسال در سفر به مناطق عملیاتی در لیبی، سوریه و عراق جنگ برای عقب راندن داعش از این مناطق را پوشش داد. همچنین اعتراضات خشونت‌بار در کنیا و نیز حمله پلیس اقلیم کردستان به منطقه شیعه نشین در “خورماتو” از دیگر موضوعاتی بود که توماشویچ در سال رو به پایان میلادی پوشش تصویری داد. آلبوم عکس های این عکاس در سال ۲۰۱۶ را مشاهده می کنید.
عملیات نیروهای لیبی برای آزادسازی “سرت” از دست داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی موصل
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
خشونت بی سابقه پلیس کنیا در برخورد با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
حمله پلیس اقلیم کردستان به محله شیعه نشین “توز خورماتو”
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش
تصاویر/ گزارش عکاس سال2016 از نبرد با داعش