معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به نقش تولیدکنندگان قطعات خودرو در شهر تبریز در زنجیره تامین جهانی خودرو تا سال ۲۰۲۵ اعلام کرد: در این چشم انداز ۳۰ درصد از قطعات خودرو و زیرمجموعه های آن صادر خواهد شد.

 سید اصغر حسینی با بیان اینکه قطعه سازی و ساخت خودرو جزو بخش های صنعتی قابل گسترش است، گفت: تجهیز واحدها با تکنولوژی جدید و الگو برداری از واحدهای موفق قطعات خودرو و رعایت استاندارد قطعات جهت کسب بازار جهانی می تواند افق روشنی را پیش روی واحدهای قطعه سازی بگشاید.

وی اظهار کرد: پس از امضای برجام و ورود سرمایه گذاران خودرو به کشور در زمان حاضر افق قابل قبولی از تامین قطعات با تکنولوژی روز برای خودروها پیش بینی می شود.

وی در خصوص مشکلات واحدهای قطعه سازی استان افزود: کمبود تکنولوژی برای تولید انبوه تولیدات، متناسب نبودن تکنولوژی با تولید در مقیاس اقتصادی، مدرن نبودن تجهیزات تولیدی در بیشتر واحدهای کوچک و متوسط، مشکلات مالی ناشی از وصول نشدن به موقع مطالبه ها بخصوص از شرکت های دولتی، پایین بودن سطح صادرات، نبود سیستم کیفیتی در بیشتر واحدها و محدودیت تعداد واحدهای مونتاژاز اهم مشکلات این واحدهاست.

حسینی در خصوص راهکارهای توسعه و نفوذ قطعات خودرو تبریز در بازارهای جهانی و تبدیل آنها به برند جهانی گفت: توسعه بازار منطقه ای و بازارهای جهانی، توسعه مونتاژ قطعات و مجموعه سازی و زنجیره تامین مربوطه و مدرنیزه کردن سیستم تولید، استراتژی اساسی برای توسعه و رونق قطعات خودرو و نفوذ به بازارهای جهانی است.

وی در خصوص رفع مشکلات این حوزه گفت: باید خودروسازان استان آذربایجان شرقی را به تهیه قطعات لازم از استان ترغیب و قطعه سازان مستعد را به مجموعه سازی تشویق کنیم .

وی اعلام کرد: ارائه تسهیلاتی با کارمزد و زمان پرداخت قابل تحمل به قطعه سازان استان از وزارت خانه درخواست شده و جهت نوسازی و بازسازی واحدهای قطعه سازی استان تلاش می کنیم.

معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با توجه به ممکن نبودن کنترل آمار تولید از ۱۰ سال قبل، امکان مقایسه آمار تولید میسر نبود و با توجه به تغییر بازار (مصرف) و ورود قطعات جدید، بخشی از ظرفیت واحدهای قطعه ساز به علت تغییر بازار، تغییر یافته است.

وی با اعلام اینکه خوشه قطعات خودروی تبریز با بیش از ۳۵۰ شرکت شامل ذی نفعانی چون ۲۵ شرکت ریخته گری، ۱۶ شرکت کارخانه آهنگری، ۲۸۳ واحد ماشین کاری، ۱۱ شرکت ورزق کاری و ۱۵ شرکت حرارتی است، گفت: میزان اشتغال خوشه صنعتی قطعات تبریز، ۱۵ هزار نفر است.