افتتاحیه نمایشگاه “اتاق آسمان” در نگارخانه‌شهید‌آوینی دانشگاه تبریز