اولین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی، کاپ آذربایجان


عکس از میثم راست خواه