نمایشگاه پوستر با موضوع “پیاده روی اربعین”

به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی، نمایشگاهی از پوستر با موضوع “پیاده روی اربعین” در مسجد دانشگاه تبریز بر پا شد.